VRG trao sổ hưu

Trao sổ hưu cho 5 cán bộ các phòng ban

CSVNO – Ngày 29/05, lãnh đạo VRG đã tổ chức gặp mặt chia tay và trao sổ hưu cho 5 cán bộ các phòng ban Tập đoàn, gồm bà Trang Thị Anh Đào, ông Nguyễn

Trao sổ hưu cho bà Võ Thị Cưng

CSVNO – Chiều 25/3, VRG đã tổ chức trao sổ hưu cho bà Võ Thị Cưng – Phó Ban Tổ chức Cán bộ VRG. Ông Trần Đức Thuận – TV HĐTV; ông Hứa Ngọc Hiệp

VRG trao sổ hưu cho 3 cán bộ

CSVNO – Ngày 28/01, lãnh đạo VRG đã tổ chức gặp mặt chia tay và trao sổ hưu cho 3 cán bộ các phòng ban Tập đoàn, gồm bà Nguyễn Thị Xuân, ông Nguyễn Khắc

VRG trao sổ hưu cho 3 cán bộ

CSVNO – Ngày 28/01, lãnh đạo VRG đã tổ chức gặp mặt chia tay và trao sổ hưu cho 3 cán bộ các phòng ban