"trưởng thành"
Phạm Thị Luyến với những danh hiệu khen thưởng mình nhận được.

Phạm Thị Luyến – Không ngừng rèn luyện để trưởng thành

CSVN – Hăng say trong lao động sản xuất, nhiệt huyết với hoạt động phong trào, Phạm Thị Luyến xứng đáng là một trong những tấm gương trẻ tiêu biểu cho tuổi trẻ…

Kết nạp Đảng viên cho Đoàn viên ưu tú tại Chi bộ Tạp chí Cao su VN
Ảnh: Vũ Phong

Đoàn viên vào Đảng: Cần sự “vận động” của nhiều bên

CSVN – Thực tế cho thấy, để thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên ở nước ta nói chung, ngành cao su nói riêng, vẫn còn những trở ngại cần có giải…

Về đầu trang