Đoàn viên vào Đảng: Cần sự “vận động” của nhiều bên

CSVN – Thực tế cho thấy, để thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên ở nước ta nói chung, ngành cao su nói riêng, vẫn còn những trở ngại cần có giải pháp thích hợp để tháo gỡ.
Kết nạp Đảng viên cho Đoàn viên ưu tú tại Chi bộ Tạp chí Cao su VN Ảnh: Vũ Phong
Kết nạp Đảng viên cho Đoàn viên ưu tú tại Chi bộ Tạp chí Cao su VN
Ảnh: Vũ Phong

Trong công tác xây dựng Đảng thì công tác phát triển Đảng trong ĐVTN có vị trí hết sức quan trọng, nhằm đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài của chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đất nước.

Thông qua các phong trào, hành động của tuổi trẻ sẽ góp phần tạo môi trường tốt cho các bạn trẻ được học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân, trở thành những Đoàn viên ưu tú, sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Thực tế hiện nay, có một số nơi điều kiện để kết nạp Đảng tương đối thuận lợi, nhưng một số nơi công tác kết nạp thanh niên ưu tú vào Đảng còn gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài việc do thanh niên không chịu phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện thì điều còn trăn trở là không có nguồn để phát triển Đảng, một số nơi tiêu chí đặt ra cho quần chúng quá khắt khe. Bên cạnh đó, công tác đãi ngộ, hỗ trợ cho cán bộ làm công tác thanh niên còn những hạn chế nhất định.

Tổ chức Đoàn phải thường xuyên phối hợp với các cấp các ngành trong việc rèn luyện Đoàn viên gia nhập tổ chức Đảng.
Tổ chức Đoàn phải thường xuyên phối hợp với các cấp các ngành trong việc rèn luyện Đoàn viên gia nhập tổ chức Đảng.

Thực trạng đó đã và đang đặt ra yêu cầu để làm tốt công tác xây dựng và phát triển Đảng viên trẻ trong thời gian tới, tổ chức Đoàn các cấp cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị cho ĐVTN. Phải xem đây là nhiệm vụ xuyên suốt, cần chăm lo xây dựng vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Làm sao để tổ chức Đoàn thật sự là người bạn tin cậy của thanh niên, nơi chia sẻ tâm tư nguyện vọng, dẫn dắt thanh niên vượt qua những khó khăn, bồi dưỡng niềm tin, tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng với thanh niên.

Để làm được vậy, tổ chức Đoàn phải thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành trong việc bồi dưỡng thanh niên, tạo môi trường rèn luyện, tạo động lực thúc đẩy để thanh niên phấn đấu vươn lên. Bên cạnh đó, Đoàn phải làm tốt công tác tham mưu, phối hợp các cấp ủy Đảng về công tác phát triển Đảng viên, tìm ra nguyên nhân dẫn đến những khó khăn trong công tác phát triển Đảng để có giải pháp tháo gỡ kịp thời cho Đoàn viên.

[stextbox id=”stb_style_259398″]Đến hết năm 2015, tổng số cơ sở Đoàn trực thuộc ĐTN VRG là 26 đơn vị, trong đó có 1 Đoàn cấp trên cơ sở, 14 Đoàn cơ sở và 11 Chi đoàn cơ sở với hơn 4.000 ĐVTN. Trong năm 2015, ĐTN VRG đã giới thiệu 144 Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp được 42 đồng chí vào Đảng. Hiện nay có 243 Đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn. Năm 2016, ĐTN VRG đặt mục tiêu giới thiệu 130 Đoàn viên ưu tú cho Đảng, phấn đấu tỷ lệ Đoàn viên ưu tú do Đoàn giới thiệu được kết nạp Đảng đạt tỷ lệ 60%. Cùng với đó, nâng cao chất lượng giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.[/stextbox]

Các cơ sở Đoàn nên đẩy mạnh tổ chức triển khai sâu rộng các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, đặc biệt là các phong trào: “Xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đơn vị, tạo môi trường để ĐVTN được cống hiến và trưởng thành.

Đồng thời, cần thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ ngành cao su học tập và làm theo lời Bác”, trong đó hướng trọng tâm là “Làm theo lời Bác”, để cuộc vận động này thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng sinh động, thường xuyên trong cuộc sống, sinh hoạt, học tập, lao động hàng ngày.

Đối với thanh niên, bản thân mỗi ĐVTN phải có nhận thức mới cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn của ngành và của đơn vị. Trong đó phải nêu cao ý thức tự học tập để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề; tự tu dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp và tác phong công tác nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày một cao hơn của tình hình, nhiệm vụ mới.

Bảo Nghi