tiêu thụ

Mừng, nhưng chưa hết lo

 Như vậy là sau sự vào cuộc quyết liệt của Hiệp hội Cao su VN (VRA), VRG và các doanh nghiệp (DN) sản xuất, xuất khẩu (XK) cao su tự nhiên, cuối cùng, Bộ Tài

Gian nan xây dựng thị trường ổn định

Các CTCS Tây Nguyên hiện phải đối mặt với những khó khăn, thử thách rất lớn trong vấn đề tiêu thụ và xuất khẩu, nhất là trong tình hình hiện nay khi giá mủ cao

Phối hợp để có sự vận hành giá ổn định

Đó là một trong những giải pháp được lãnh đạo Tập đoàn đề ra để đối phó với tình trạng “phá giá” nhằm bán được hàng của giới cao su tiểu điền khi thị trường

Chủ động, linh hoạt tiêu thụ sản phẩm

Đến ngày 5/9, toàn VRG đã khai thác được 136.271 tấn mủ, đạt 52,5% kế hoạch (KH) 2014. Tiến độ khai thác toàn VRG bằng 976,5% so với tiến độ cùng kỳ 2013. Sản lượng

“Cần chú trọng sản lượng và tiêu thụ”

Đó là lời nhắn nhủ của ông  Nguyễn Văn Tư – Nguyên Phó TGĐ TCT CSVN. Chúng tôi tìm đến nhà ông vào một buổi chiều tháng năm. Khi nhắc đến ông, người trong ngành nhớ

Mừng, nhưng chưa hết lo

 Như vậy là sau sự vào cuộc quyết liệt của Hiệp hội Cao su VN (VRA), VRG và các doanh nghiệp (DN) sản xuất, xuất