thi ảnh

“Hoa cao su”

CSVN – Nhằm tôn vinh tinh thần sáng tạo, hăng say trong lao động sản xuất của nữ CB.CNV LĐ ngành cao su, Công đoàn Cao su Việt Nam đã tổ chức thành công cuộc

Khoảnh khắc ấn tượng của tuổi trẻ VRG

CSVN – Với chủ đề “Tuổi trẻ VRG xung kích, tình nguyện, sáng tạo vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”, Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc ấn tượng Tuổi trẻ VRG” do ĐTN

Sinh động “Sắc màu trên đất cao su”

CSVN – Sau 3 lần tổ chức thành công cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật “Ánh sáng từ dòng vàng trắng”, năm 2016, Tạp chí Cao su VN tiếp tục tổ chức cuộc thi

“Hoa cao su”

CSVN – Nhằm tôn vinh tinh thần sáng tạo, hăng say trong lao động sản xuất của nữ CB.CNV LĐ ngành cao su, Công đoàn

“Hoa cao su”

CSVN – Nhằm tôn vinh tinh thần sáng tạo, hăng say trong lao động sản xuất của nữ CB.CNV LĐ