Thành lập Hội Cựu chiến binh Cao su Lộc Ninh

CSVNO – Vừa qua, Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh  tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh (CCB) và ra mắt Ban chấp hành lâm thời nhiệm kỳ 2012 – 2017.
Đ/c Trương Thanh Tiết – PCT hội CCB Tỉnh BP và đ/c Nguyễn Đức Tín – BT ĐU, TGĐ công ty tặng hoa chúc mừng BCH ra mắt.
Đ/c Trương Thanh Tuyết – Phó Chủ tịch Hội CCB Tỉnh Bình Phước và đ/c Nguyễn Đức Tín – Bí thư Đảng ủy, TGĐ công ty tặng hoa chúc mừng BCH ra mắt.

Đến dự buổi lễ có các đ/c lãnh đạo Hội CCB tỉnh Bình Phước, CCB huyện Lộc Ninh, các đ/c nguyên là CCB, cán bộ hưu trí của huyện và công ty, các đ/c trong Ban lãnh đạo; Trưởng các phòng, ban công ty, các đ/c Bí thư Chi, Đảng bộ cơ sở, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và 86 hội viên đại điện cho 231 hội viên hội CCB trong toàn công ty.

Ban chấp hành lâm thời gồm có 15 đ/c; Ban thường vụ 5 đ/c; Ban kiểm tra 3 đ/c; Thường trực Hội có 03 đ/c.  Đ/c Trần Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ tịch và 2 đ/c Phó chủ tịch Nguyễn Duy An, Nguyễn Trọng Hiếu.

Tin, ảnh: Nguyễn Hữu Nhân