Thành lập khối thi đua cấp nông trường

CSVN – VRG vừa chỉ đạo các đơn vị thành lập khối thi đua các nông trường, nhà máy, xí nghiệp hoặc tương đương trong đơn vị mình.
Ảnh: Tùng Châu.
Ảnh: Tùng Châu.

Theo đó, mỗi khối thi đua phải có ít nhất 5 đơn vị trực thuộc công ty. Hoạt động của khối thực hiện theo Quyết định số 138/QĐ –CSVN ngày 26/2/2015 của VRG về việc ban hành hướng dẫn về tổ chức chia khối thi đua và thực hiện bình xét, chấm điểm, xếp hạng thi đua.

Hàng năm mỗi đơn vị được phân bổ tặng thưởng 1 cờ thi đua xuất sắc của Bộ NN&PTNT, 2 cờ thi đua xuất sắc của VRG, 3 bằng khen của VRG. Hình thức khen thưởng này do Hội đồng Thi đua khen thưởng công ty bình chọn sau khi có kết quả bình chọn các khối thi đua trong đơn vị.

P.V