thăm hỏi công nhân

Dấu ấn những ngày cuối năm

CSVNO – Với vai trò, chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm cao của mình, trong những ngày cuối năm, Ban lãnh đạo CĐ Cao su VN đã tỏa về cơ sở để sát cánh,

Dấu ấn những ngày cuối năm

CSVNO – Với vai trò, chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm cao của mình, trong những ngày cuối năm, Ban lãnh đạo CĐ Cao