nhà máy chế biến

Giá cao su giảm, tiểu điền chới với!

Kỳ 2: Ai lo cho nông dân? >>Kỳ 1  Trước tình hình giá mủ cao su xuống thấp, lo lắng cho nguồn thu nhập của gia đình, nhiều chủ vườn đã chủ động tìm hướng