Xây dựng nhà máy chế biến ưu tiên mủ SVR 10, 20

CSVN – Năm 2017 VRG bắt đầu triển khai xây dựng nhà máy chế biến tại khu vực miền núi phía Bắc với cơ cấu sản phẩm ưu tiên chủng loại mủ SVR 10, 20.
Kiểm tra vườn cây chuẩn bị đưa vào khai thác tại Công ty CPCS Lai Châu. Ảnh: P.L
Kiểm tra vườn cây chuẩn bị đưa vào khai thác tại Công ty CPCS Lai Châu. Ảnh: P.L

Phát biểu kết luận tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phát triển cao su miền núi phía Bắc, TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận yêu cầu các công ty cao su khu vực này rà soát toàn diện chi phí đầu tư, giảm tối đa các chi phí không cần thiết, tuân thủ nghiêm chủ trương quản lý suất đầu tư nông nghiệp, suất đầu tư dự án của lãnh đạo VRG, nghiên cứu vận dụng chính sách để đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ nguồn lực cho các công ty cao su trong đầu tư các hạng mục hạ tầng kết nối trong vùng dự án.

Ngoài ra lãnh đạo VRG thống nhất dừng trồng mới từ năm 2016 để tập trung củng cố nâng cao chất lượng vườn cây, tổ chức mở miệng khai thác mủ cao su tại khu vực này trong năm 2016, năm 2017 bắt đầu triển khai xây dựng nhà máy chế biến với cơ cấu sản phẩm ưu tiên chủng loại mủ SVR 10, 20.

P.V