khu công nghiệp

Nỗ lực phục hồi sau đại dịch

CSVN – Vượt qua năm 2021 với nhiều tác động bởi đại dịch Covid – 19, ngay từ đầu năm 2022, thực hiện chủ trương bình thường mới, thích ứng linh hoạt, đảm bảo tốt