Khu công nghiệp đóng góp vào sự phát triển chung của VRG

CSVN – Mặc dù bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế toàn cầu dẫn đến thu hút đầu tư giảm, lĩnh vực đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (KCN) gặp khó khăn, tuy nhiên, các KCN trực thuộc VRG đã thực hiện tốt nhiệm vụ, đóng góp không nhỏ vào doanh thu, lợi nhuận của Tập đoàn.

Công ty CP KCN Tân Bình được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam (CSI) năm 2023. Ảnh: CTV
Hiệu quả sản xuất kinh doanh ổn định

Năm 2023, tình hình kinh tế trong và ngoài nước vẫn còn khó khăn cũng như sự bất ổn chính trị tại một số khu vực trên thế giới gây ảnh hưởng nhiều đến hoạt động SXKD, thu hút đầu tư. Nhiều doanh nghiệp chuẩn bị triển khai dự án trong KCN nhưng do suy thoái kinh tế toàn cầu, nên gặp khó khăn trong việc huy động vốn nên phải tạm ngưng. Các

doanh nghiệp đang hoạt động trong KCN, một số doanh nghiệp phải cắt giảm sản xuất do không có đơn hàng dẫn đến ảnh hưởng đến nguồn thu của KCN. Do thủ tục mở rộng KCN còn gặp nhiều khó khăn nên một vài đơn vị KCN chưa thể thực hiện kế hoạch (KH) cho thuê đất ở phần diện tích đất mở rộng đã làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, các đơn vị KCN đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu SXKD như: đơn vị đạt doanh thu cao nhất 115,53% KH; lợi nhuận sau thuế đơn vị đạt cao nhất 125,12% KH; các chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ; chỉ tiêu về thu nhập của NLĐ; tỷ lệ chia cổ tức nhìn chung đều đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra. Cụ thể, doanh thu các công ty KCN gần 2.092 tỷ đồng (đạt 85% KH); lợi nhuận trước thuế 1.007 tỷ đồng (đạt 97% KH); tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ hơn 64% (vượt 6,9% KH); nộp ngân sách Nhà nước trên 411 tỷ đồng (đạt 75,2% KH); thu nhập bình quân 15,4 triệu đồng/người/tháng (vượt gần 10,5% KH).

Mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội

Hướng đến KCN xanh và phát triển bền vững, không chỉ hoàn thành KH được giao, các công ty KCN còn tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội, phối hợp tốt với chính quyền địa phương thực hiện công tác chăm lo hỗ trợ về đời sống tinh thần vật chất cho các gia đình có công với cách mạng, gia đình thuộc diện hộ nghèo; tham gia đóng góp cho các chương trình xây nhà tình thương, tình nghĩa, quỹ hỗ trợ học tập, quỹ khuyến học, quỹ phòng chống thiên tai… với tổng số tiền năm 2023 hơn 2 tỷ đồng.

Các đơn vị KCN đã đạt được nhiều hạng mục khen thưởng bộ ngành, địa phương trong năm 2023. Đặc biệt, VRG Sài Gòn, Nam Tân Uyên và Tân Bình được VietNam Report bình chọn nằm trong Top 10 Công ty Bất động sản Công nghiệp uy tín năm 2023. KCN Tân Bình được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam (CSI) năm 2023. Nổi bật nhất trong năm là KCN Tân Bình với doanh thu 333 tỷ đồng (vượt 15,6% KH); lợi nhuận sau thuế 195,3 tỷ đồng (vượt 25,2% KH); tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ hơn 122% (vượt 25,12% KH); dự kiến chia cổ tức năm 2023 là 75% (vượt 150% KH).

Với mục tiêu thân thiện với môi trường trong nỗ lực giảm chất thải và ô nhiễm, chia sẻ hiệu quả các tài nguyên, cùng với sự kết hợp toàn diện của hạ tầng vững chắc đồng bộ, hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, đặc biệt là môi trường sản xuất sạch nhiều cây xanh, các KCN đang chuyển đổi xanh với những dự án phát triển bền vững.

MINH TRÍ