Hội thao CNVC LĐ VRG

Khai mạc Hội thao VRG tại Campuchia

CSVNO – Hội thao CNVC LĐ VRG năm 2024 khu vực V lần đầu tổ chức ở xứ sở Chùa Tháp, đã khai mạc sáng 24/6, tại trụ sở Cao su Chư Sê Kampong Thom,