Đồng Nai

Đi tìm “cái chữ” cho bà con

CSVN – Cả chục năm rồi, già làng Thổ Nơi và thầy Điểu Toa cất công đi tìm “cái chữ” cho bà con Chơ Ro. Và trời đã không phụ lòng người… >>Mời nghe đọc bài:

Thưởng “nóng” hoàn thành sản lượng

Đến đầu tháng 10/2014, đã có một số tập thể, cá nhân tại các đơn vị hoàn thành kế hoạch năm 2014. Tại Công ty Lộc Ninh, tính đến ngày 30/9, đã có 48 CN hoàn thành

Đi tìm “cái chữ” cho bà con

CSVN – Cả chục năm rồi, già làng Thổ Nơi và thầy Điểu Toa cất công đi tìm “cái chữ” cho bà con Chơ Ro. Và