công nhân cao su

Công nhân cao su nhanh trí bắt cướp

CSVNO – Ngày 17/3, Công ty và Công đoàn Cao su Bình Long đã khen thưởng đột xuất anh Hoàng Trọng Thủy – Tổ trưởng Tổ 2, Nông trường Minh Hưng vì đã bản lĩnh,

Mạch nguồn chảy mãi

CSVN – “Làm cao su” phải nghe đất thở, nghe cây lên tiếng và nghe người tâm tình, sẻ chia. Đó là những gì chúng tôi ghi chép, đúc kết được trong suốt thời gian

Người miền Tây làm công nhân cao su

CSVN – Để chuẩn bị nguồn lao động cho những năm tiếp theo, năm nay TCT Cao su Đồng Nai đã thu tuyển lao động ở các tỉnh lân cận và đặc biệt là miền

Mạch nguồn chảy mãi

CSVN – “Làm cao su” phải nghe đất thở, nghe cây lên tiếng và nghe người tâm tình, sẻ chia. Đó là những gì chúng

Mạch nguồn chảy mãi

CSVN – “Làm cao su” phải nghe đất thở, nghe cây lên tiếng và nghe người tâm tình, sẻ chia.