Media

Hội thi Bàn tay vàng Cao su Phú Thịnh

Trong hai ngày 22 và 23/10, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Cao su Phú Thịnh đã tổ chức thành công Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su năm 2020

Hội thi Bàn tay vàng Cao su Đồng Phú

Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su Công ty CPCS Đồng Phú năm 2020 được tổ chức trong hai ngày 29 và 30/10 tại Nông trường Tân Thành.

Hội thi Bàn tay vàng Cao su Phước Hòa

Từ 29 – 30/10, Công ty CP Cao su Phước Hòa đã tổ chức Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ lần thứ 23 năm 2020. Nông trường Tân Hưng đã xuất sắc đạt

Hội thi Bàn tay vàng Cao su Dầu Tiếng

Từ 20-23/10, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ 2020 tại Nông trường Bến Súc. Nông trường An Lập đã xuất sắc đạt