Tháng Bảy 15, 2021

Xóm tôi ngày cách ly

CSVN – Đại dịch Covid – 19 bùng phát lần thứ 4, Sài Gòn thực hiện giãn cách chống dịch theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. “Thương nhau là… ở trong nhà”

Vắc – xin ơi, đến mau!

Tình hình dịch Covid đợt thứ tư này căng quá Tư Mủ ơi. Quả thật bất an quá ông à. Đọc báo theo dõi tin tức thấy mỗi ngày trăm mấy ca lắm lúc muốn

Xóm tôi ngày cách ly

CSVN – Đại dịch Covid – 19 bùng phát lần thứ 4, Sài Gòn thực hiện giãn cách chống dịch theo Chỉ thị 15 của

Vắc – xin ơi, đến mau!

Tình hình dịch Covid đợt thứ tư này căng quá Tư Mủ ơi. Quả thật bất an quá ông à. Đọc báo theo dõi tin

Xóm tôi ngày cách ly

CSVN – Đại dịch Covid – 19 bùng phát lần thứ 4, Sài Gòn thực hiện giãn cách chống dịch