Tháng Mười 26, 2020

Ngành cao su hướng về đồng bào miền Trung

CSVNO – Thời gian qua, cùng với người dân cả nước, NLĐ ngành cao su cùng chung tay hướng về miền Trung. Những suất quà, vật chất và tinh thần, việc làm được trao gửi