Tháng Mười 6, 2020

Trần Ngọc Thuấn: Năng động và quyết đoán

CSVN – “Dù bất cứ nhiệm vụ nào khi được phân công, cũng phải cố gắng hoàn thành. Nhiệm vụ nhỏ, trách nhiệm nhỏ, nhiệm vụ lớn thì trách nhiệm càng cao”. Đó là lời