Tháng Bảy 10, 2019

Niềm vui cao su Quế Phong

CSVN – Chỉ mới hơn 6 năm tuổi, cả rừng cây cao su xanh mướt, ngút ngàn. Qua kiểm tra cho thấy, đường kính cây bình quân đạt từ 21cm, là kết quả của công

Niềm vui cao su Quế Phong

CSVN – Chỉ mới hơn 6 năm tuổi, cả rừng cây cao su xanh mướt, ngút ngàn. Qua kiểm tra cho thấy, đường kính cây