Tháng Tư 13, 2016

Bóng đá Trung Quốc: Dùng tiền mua thành công?

CSVN – Sự lớn mạnh của bóng đá Trung Quốc (TQ) được thể hiện qua các bản hợp đồng “bom tấn” được nhiều CLB thực hiện gần đây. Nhưng liệu tiền có đem đến thành công cho

Vô tình, vô cảm, vô duyên

Vô tình, vô cảm, vô duyên Cả ba vô ấy chớ nên duy trì Vô tình khi đứng, khi đi Mấy ai mà chả có khi vô tình? Vô duyên hại lắm cho mình Làm

“Đèn” hay “không đèn”?

  – Hổm rày thấy anh em công nhân bàn tán về việc có nên cạo đèn hay không sôi nổi quá ông. Ý ông ra sao? – Theo tui cạo sớm quá cũng mệt,

Vô tình, vô cảm, vô duyên

Vô tình, vô cảm, vô duyên Cả ba vô ấy chớ nên duy trì Vô tình khi đứng, khi đi Mấy ai mà chả có