"vượt khó làm giàu"
Tích cực phát triển kinh tế gia đình

Rơ Lan H’Phil vượt khó làm giàu

CSVNO – Đối với phụ nữ Jarai ở vùng đất Tây Nguyên, những phong tục tập quán, hủ tục lạc hậu như chiếc xiềng xích giữ chân họ, nhưng trong số đó đã…

Về đầu trang