việc làm

Tất bật mùa nghỉ cạo

CSVN – Vào mùa nghỉ cạo, người công nhân (CN) cao su vẫn không nghỉ ngơi, ngoài việc chăm sóc, chống cháy vườn cây, họ vẫn tất bật, lo toan với cuộc sống, nhất là

Tất bật mùa nghỉ cạo

CSVN – Vào mùa nghỉ cạo, người công nhân (CN) cao su vẫn không nghỉ ngơi, ngoài việc chăm sóc, chống cháy vườn cây, họ

Tất bật mùa nghỉ cạo

CSVN – Vào mùa nghỉ cạo, người công nhân (CN) cao su vẫn không nghỉ ngơi, ngoài việc chăm sóc,