"thu hồi đất cao su"
Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc THuận phát biểu trong buổi làm việc

Cần có mức đền bù hợp lý khi thu hồi đất cao su

CSVNO – Đây là ý kiến của Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận trong buổi làm việc với đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội về tình hình quản…

Về đầu trang