"Sáng tác ca khúc"
tho

Tư liệu tham khảo sáng tác ca khúc

CSVNO – Để các nhạc sỹ có tư liệu sáng tác ca khúc truyền thống về ngành cao su, BTC cung cấp tập thơ “Như dòng sữa mẹ” sau: [pdfviewer]http://tapchicaosu.vn/wp-content/uploads/Nhung-tac-pham-giai-A.pdf[/pdfviewer] [pdfviewer]http://tapchicaosu.vn/wp-content/uploads/Nhung-tac-pham-giai-B.pdf[/pdfviewer] [pdfviewer]http://tapchicaosu.vn/wp-content/uploads/Nhung-tac-pham-vao-vong-chung-khao.pdf[/pdfviewer] [pdfviewer]http://tapchicaosu.vn/wp-content/uploads/Nhung-bai-tho-huong-ung.pdf[/pdfviewer]

Lãnh đạo Tập đoàn trao giải tại Lễ tổng kết cuộc sáng tác Thơ - Ký - Nhạc năm 2013. Ảnh: Vũ Phong

Phát động Cuộc vận động sáng tác ca khúc về ngành cao su Việt Nam

CSVN – Ngày 7/3, VRG ban hành kế hoạch số 627/KH-CSVN kèm thể lệ cuộc vận động sáng tác ca khúc về người công nhân cao su và truyền thống ngành cao su…

Về đầu trang