"sản xuất cây giống"
Vận chuyển cây giống chuẩn bị trồng tái canh tại NTCS Thanh An. Ảnh: Phan Thắng

Hiệu quả từ thay đổi phương thức sản xuất cây giống ở Cao su Dầu Tiếng

CSVN – Bắt đầu từ niên vụ 2016 – 2017, Cao su Dầu Tiếng đã quyết định thay đổi phương thức sản xuất cây giống cao su phục vụ tái canh trồng mới….

Ba loại tuổi gốc ghép 30, 60 và 90 ngày tại
thời điểm ghép.

Giải pháp ứng dụng ghép sớm tăng hiệu quả sản xuất cây giống cao su

CSVN – Đề tài “Khảo sát một số giải pháp kỹ thuật ứng dụng trong phương pháp ghép sớm nhằm tăng hiệu quả sản xuất cây giống cao su (Hevea brasiliensis Muell. Agr.)”…

Về đầu trang