"Quỹ vì bệnh"
Đại diện lãnh đạo và Công đoàn Nông trường Châu Quỳnh đến thăm và trao tiền hỗ trợ cho em Lù Văn Hôm.

Quỹ “Vì bệnh nhân nghèo” cao su Sơn La: Sát cánh bên những mảnh đời bất hạnh

CSVN – Hoạt động đến nay hơn 6 năm, Quỹ “Vì bệnh nhân nghèo” của Công ty CPCS Sơn La đã hỗ trợ cho hàng trăm bệnh nhân gặp khó khăn không những…

Về đầu trang