"quy trình kỹ thuật"
Ảnh: Vũ Phong

Giới thiệu quy trình kỹ thuật điều chỉnh bổ sung 2017

Kỳ 1 Các quy định về cày trên vườn cây KTCB Để giảm xói mòn, rửa trôi, chống thoái hóa đất trồng, khuyến cáo hạn chế việc cày xới trên  vườn cây KTCB,…

Thí sinh chuẩn bị thi lý thuyết tại Hội thi năm 2014. Ảnh: Tùng Châu.

Ban hành bộ đề thi lý thuyết hoàn chỉnh

CSVNO – Sau thời gian phát hành, rà soát lấy ý kiến từ các đơn vị thành viên VRG, VRG đã ban hành bộ đề thi lý thuyết hoàn chỉnh Hội thi Bàn…

Ảnh: Tùng Châu

Sẽ có quy trình riêng cho vườn cây Mang Yang

CSVN – Phó TGĐ VRG Nguyễn Văn Tân và Ban Quản lý Kỹ thuật vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang về công tác…

Ảnh: Vũ Phong

Ban hành Quy trình kỹ thuật vườn cao su xen canh

CSVN – Ngày 26/5, VRG đã ban hành “Quy trình Thiết kế và Quản lý kỹ thuật vườn cao su xen canh”, quy định những biện pháp quản lý kỹ thuật trên vườn cao su…

Về đầu trang