"Phạm Thị Lan"
Chị Phan Thị Lan có nhiều năm đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

10 năm liền đạt kỹ thuật hạng ưu

CSVN – Liên tục nhiều năm liền giữ vững danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 10 năm liên tục đạt hạng ưu quy trình kỹ thuật khai thác mủ, Phan Thị…

Về đầu trang