"nhiễm bệnh"
Lá cao su bị nhiễm bệnh Corynespora.

Cảnh báo bệnh Corynespora trên vườn cây

CSVNO – Bệnh Corynespora gây ra bởi nấm Corynespora cassiicola (Berk. & Curt.) Wei. Bệnh gây hại đặc biệt nghiêm trọng trên các dòng vô tính cao su mẫn cảm và được xem…

Về đầu trang