Tháng Hai 18, 2024

Kế thừa tình yêu cao su qua 4 thế hệ

CSVN – Dành gần cả cuộc đời gắn bó với ngành nghề truyền thống gia đình, anh Nguyễn Trung Kiên – Đội trưởng Đội bảo vệ NT Xà Bang, Cao su Bà Rịa luôn dành