Tháng Mười Một 16, 2023

Vượt qua chủ nghĩa thực dân

(tiếp theo kỳ trước) Chủ trương mới về nhân công đồn điền CSVN – Quỹ đạo của ngành công nghiệp cao su sau khi Việt Nam giành độc lập năm 1954 cho thấy cách mà

Tận tâm, góp sức cùng đơn vị phát triển

CSVN – Bắt đầu từ công nhân khai thác mủ tại vườn cây, nhiều người vươn lên trở thành lãnh đạo, quản lý nhờ nỗ lực học hỏi và ý chí không ngại khó. Một

Vượt qua chủ nghĩa thực dân

(tiếp theo kỳ trước) Chủ trương mới về nhân công đồn điền CSVN – Quỹ đạo của ngành công nghiệp cao su sau khi Việt