Tháng Tư 8, 2022

Niềm tin vào vùng đất mới

CSVN – Hành trang vào Nam lập nghiệp của gần 600 lao động người Hà Giang chỉ vỏn vẹn có ba lô quần áo và một ít tiền dành dụm làm lộ phí. Bao nhiêu

Người phụ nữ của công việc

CSVN – Năm năm được làm việc chung với chị Trần Kim Trắc, chúng tôi nhận thấy, trong phong cách làm việc ở người phụ nữ ấy là một phong thái của sự kiên nhẫn,

Niềm tin vào vùng đất mới

CSVN – Hành trang vào Nam lập nghiệp của gần 600 lao động người Hà Giang chỉ vỏn vẹn có ba lô quần áo và

Người phụ nữ của công việc

CSVN – Năm năm được làm việc chung với chị Trần Kim Trắc, chúng tôi nhận thấy, trong phong cách làm việc ở người phụ