Tháng Hai 5, 2019

10 sự kiện nổi bật ngành cao su năm 2018

1. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ thăm và làm việc với VRG Ngay từ đầu năm 2018, VRG vinh dự đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đến