Tháng Mười Hai 12, 2016

Một thời để nhớ

CSVN – Là công nhân khai thác mủ, chắc chắn trong mỗi chúng ta đều có những ký ức đẹp về ngày hội của ngành Cứ đến hẹn lại lên – hai năm một lần,

Một thời để nhớ

CSVN – Là công nhân khai thác mủ, chắc chắn trong mỗi chúng ta đều có những ký ức đẹp về ngày hội của ngành

Một thời để nhớ

CSVN – Là công nhân khai thác mủ, chắc chắn trong mỗi chúng ta đều có những ký ức đẹp