Tháng Chín 15, 2016

Mưa thu

CSVN – Tôi quên mất, không biết mình đã chia tay mùa hạ tự lúc nào. Mà sáng nay, chợt nhận ra ngọn gió heo may lướt mình qua từng phiến lá, qua làn sương

Làm đi, đừng hô hào nữa!

CSVN – Dư luận rất hoan nghênh chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc chấm dứt tình trạng các Bộ, ngành, địa phương rồng rắn đưa rước trong các chuyến công tác.

Mưa thu

CSVN – Tôi quên mất, không biết mình đã chia tay mùa hạ tự lúc nào. Mà sáng nay, chợt nhận ra ngọn gió heo

Làm đi, đừng hô hào nữa!

CSVN – Dư luận rất hoan nghênh chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc chấm dứt tình trạng các Bộ, ngành, địa

Mưa thu

CSVN – Tôi quên mất, không biết mình đã chia tay mùa hạ tự lúc nào. Mà sáng nay, chợt