Tháng Mười Hai 2, 2015

Cảm xúc bất chợt

CSVN – Là cảm giác bất lực khi nhìn thấy trời trút từng cơn mưa dồn dập cuốn trôi từng chén mủ sau nhiều giờ cạo vất vả… khi mà cả người ướt sũng cứu mủ khỏi

Cảm xúc bất chợt

CSVN – Là cảm giác bất lực khi nhìn thấy trời trút từng cơn mưa dồn dập cuốn trôi từng chén mủ sau nhiều giờ cạo

Cảm xúc bất chợt

CSVN – Là cảm giác bất lực khi nhìn thấy trời trút từng cơn mưa dồn dập cuốn trôi từng chén