Tháng Sáu 17, 2015

Nhớ mùa hạt rơi

CSVN – Qua ô cửa kính của chiếc xe khách, tôi đã thấy được màu xanh bạt ngàn của rừng cao su. Một màu xanh trải dài xa tít. Đi trên con đường, giữa cánh rừng

Nhớ mùa hạt rơi

CSVN – Qua ô cửa kính của chiếc xe khách, tôi đã thấy được màu xanh bạt ngàn của rừng cao su. Một màu xanh trải

Nhớ mùa hạt rơi

CSVN – Qua ô cửa kính của chiếc xe khách, tôi đã thấy được màu xanh bạt ngàn của rừng cao