Tháng Mười Hai 22, 2014

Cần khơi dậy lòng đam mê sáng tạo

CSVN – 6 năm làm việc, anh Đoàn Sơn Long – nhân viên Phòng Quản lý chất lượng Công ty CPCS Phước Hòa đã tham gia nghiên cứu 11 đề tài khoa học. Vừa qua

Ba Zan đỏ

(Kính tặng CBCS, CNV Binh đoàn 15) Ba mươi năm trở lại rừng Dò từng dấu đất đếm từng gốc cây Ba Zan níu bước chân gầy Tiếng đồng đội gọi cuối ngày rưng rưng

Ba Zan đỏ

(Kính tặng CBCS, CNV Binh đoàn 15) Ba mươi năm trở lại rừng Dò từng dấu đất đếm từng gốc cây Ba Zan níu bước

Ba Zan đỏ

(Kính tặng CBCS, CNV Binh đoàn 15) Ba mươi năm trở lại rừng Dò từng dấu đất đếm từng gốc