"quy trình bổ sung"
Đào hố bón phân cho cao su.

Giới thiệu quy trình kỹ thuật điều chỉnh bổ sung 2017

Kỳ 3 Bón thúc phân hữu cơ vườn cây KTCB (bổ sung Điều 90 QTKT – 2012) Bổ sung phân hữu cơ cho vườn cây để cải thiện độ phì đất, tăng hiệu…

Ảnh: Vũ Phong

Giới thiệu quy trình kỹ thuật điều chỉnh bổ sung 2017

Kỳ 1 Các quy định về cày trên vườn cây KTCB Để giảm xói mòn, rửa trôi, chống thoái hóa đất trồng, khuyến cáo hạn chế việc cày xới trên  vườn cây KTCB,…

Về đầu trang