"phu công tra"
Ông Hoàng Minh Sang bên cây cao su cổ thụ. Ảnh: Tùng Châu

“Đời làm phu khổ lắm!”

CSVN – Chia sẻ của ông Hoàng Minh Sang – Nguyên Phó giám đốc Nông trường Dầu Giây Cao su Đồng Nai, một người con trong gia đình phu cao su từ huyện…

Công nhân giao nộp mủ cho chủ Tây. Ảnh tư liệu

Chữ tình của phu cao su xưa

CSVN Xuân  – Cuộc sống của phu cao su thời xưa luôn đối mặt với sự tàn bạo trong cai trị, bóc lột của thực dân Pháp. Trong hoàn cảnh đó m giữa người…

Về đầu trang