"nhịp độ cạo"
Người dân Ấn Độ khai thác cao su.

Ấn Độ khuyến khích khai thác cao su mỗi tuần 1 lần

CSVNO – Với tình hình giá cao su thấp hiện nay, Tổng cục Cao su Ấn Độ (Indian Rubber Board: IRB) đã khuyến khích người trồng áp dụng chế độ cạo hàng tuần, qua…

Về đầu trang