"ngành cao su 2016"
Năm 2016, ngành cao su tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương. Trong ảnh: TGĐ VRG
Trần Ngọc Thuận đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
trong lần Thủ tướng đến thăm và làm việc với ngành cao su

10 sự kiện nổi bật ngành cao su VN năm 2016

1. Nỗ lực khắc phục khó khăn, VRG khai thác vượt khoảng 7.000 tấn mủ, hoàn thành kế hoạch trước 6 ngày Ngành nông nghiệp nói chung, ngành cao su nói riêng, trải…

Về đầu trang