"kỹ thuật"
Ông Nguyễn Tiến Đức – Phó TGĐ VRG (thứ hai từ phải qua) kiểm tra bộ lá vườn cây Công ty CPCS Bà Rịa. Ảnh: Tùng Châu.

Công tác khai thác mùa cạo mới: Linh động, phù hợp từng vùng, từng đơn vị

CSVN – Năm 2017, nhiều đơn vị đã hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng VRG giao, là một năm thắng lợi trong công tác nông nghiệp. Để tiếp tục phát huy…

Công nhân thu hoạch mủ tại Lễ ra quân khai thác Công ty CPCS Lai Châu. Ảnh: Nguyên Khánh

Hướng đến tổ chức sản xuất hiệu quả

CSVN – Tuân thủ đúng Quy trình kỹ thuật, đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân, trang bị đủ vật tư trên vườn cây… là những khuyến cáo hướng đến tổ…

Chăm sóc cao su KTCB tại Công ty Chư S6 Kampong Thom.

Cao su Chư Sê – Kampong Thom: Nhiều giải pháp chăm sóc vườn cây

CSVN – Năm 2016 Công ty CPCS Chư Sê – Kampong Thom đã triển khai thực hiện  nhiều  giải  pháp  trong  chăm sóc vườn cây ở mức tối thiểu nhằm giảm chi phí…

Trồng mới cao su tại Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê.
Ảnh: Văn Vĩnh

Sớm hoàn thiện quy trình kỹ thuật bổ sung 2017

CSVN – Nhằm bổ sung, hoàn thiện quy trình kỹ thuật bổ sung năm 2017, vừa qua, tại Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh, Ban Quản lý Kỹ thuật VRG đã…

Đa dạng phương thức hợp tác để nâng cao giá trị sử dụng đất
Trong ảnh: Vườn cây cao su trồng xen canh nghệ tại CT CPCS Hòa Bình

Linh hoạt mở miệng cạo, đảm bảo hiệu quả kinh tế kỹ thuật

CSVN – Giai đoạn 2017 – 2020, tổng sản lượng khai thác của VRG sẽ tăng nhanh do diện tích khai thác đưa vào mở cạo mới nhiều diện tích ở các vùng…

Ảnh: Vũ Phong

Tiếp tục chú trọng nâng cao công tác nông nghiệp

CSVN – Năm 2017, VRG tiếp tục chỉ đạo tập trung, chú trọng nâng cao công tác quản lý nông nghiệp. Trong đó quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả…

Ông Nguyễn Văn Tài - GĐ NT Bến Củi, Công ty  CPCS Tây Ninh nhận   giải thưởng Cao su VN. Ảnh: Tùng Châu.

Trao cho người xứng đáng, nâng cao uy tín giải thưởng Cao su Việt Nam

CSVNO – Từ thực tiễn xét chọn Giải thưởng Cao su VN, TGĐ Trần Ngọc Thuận đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Quy chế Giải thưởng Cao su VN để giải thưởng…

Phó TGĐ VRG Nguyễn Tiến Đức (bìa trái) kiểm tra vườn cây Công ty CPCS Đồng Phú.
Ảnh: Phan Thắng

Quyết liệt nhiều giải pháp hoàn thành 245.000 tấn mủ

CSVN – Vào mùa cạo mới, điều kiện thời tiết không thuận lợi, giá mủ vẫn còn thấp, tình trạng thiếu hụt lao động là những khó khăn thách thức mà VRG phải đối…

Công nhân Cao su Chư Sê chăm sóc cao su trồng mới.

Chú trọng nâng cao vai trò cán bộ chuyên quản

CSVN – “Chuyên quản” là cán bộ kỹ thuật của công ty được tăng cường, hỗ trợ cho các nông trường thực hiện công tác nông nghiệp, giúp nông trường thực hiện tốt hơn quản lý kỹ thuật, năng…

Kiểm tra phương tiện kỹ tuật

Kiểm tra, huấn luyện phương tiện kỹ thuật vận tải Cao su Lộc Ninh

CSVNO – Ngày 22/03, Ban chỉ huy Quân sự VRG, Ban chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước đã tổ chức khai mạc đợt huấn luyện và kiểm tra 2 trung đội thuộc Xí…

Về đầu trang