kỳ thi

74 thí sinh thi nâng ngạch chuyên viên chính

CSVNO – Từ ngày 8-11/11, có 74 thí sinh thuộc 19 đơn vị thành viên VRG tham dự kỳ thi Nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2016  tại Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ,