kế hoạch nông nghiệp

VRG vượt kế hoạch trên 20.000 tấn mủ

CSVN – Phó TGĐ VRG Nguyễn Tiến Đức – phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của Tập đoàn đã khẳng định trong cuộc trò chuyện với phóng viên Tạp chí Cao su VN. – Thưa