"kế hoạch 2017"
Khen thưởng kịp thời, đúng lúc là động lực để NLĐ phấn đấu thi đua, góp phần hoàn thành kế hoạch. Trong ảnh: Lãnh đạo công ty thăm hỏi, động viên CN trên vườn cây.

Cao su Kon Tum: Năm thứ 6 liên tiếp hoàn thành kế hoạch trước 20 ngày

CSVN – Đến hết ngày 8/11, Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum đã đạt mốc 13.300 tấn mủ cao su, đạt 100% kế hoạch (KH). Dự kiến đến ngày 31/12, công…

Công nhân khai thác Cao su Ea HLeo. Ảnh: Văn Vĩnh.

Cao su Ea H’Leo phấn đấu vượt 10% kế hoạch

CSVNO – Ngày 27/10, Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’Leo tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 3…

Ông Nguyễn Tiến Đức - Phó TGĐ VRG trao thưởng cho người lao động công ty.

Quasa Geruco quyết tâm khai thác đạt 3.500 tấn mủ

CSVNO  – Trong năm 2017 Công ty CPCS Quasa – Geruco quyết tâm thực hiện khai thác đạt 3.500 tấn mủ cao su, chăm sóc tốt 3.430,19 ha vườn cây kinh doanh, 3.910,83ha…

PNăm 2017, VRG tiếp tục đưa thêm nhiều diện tích cao su tại miền núi phía Bắc vào khai thác. Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Bình- UV Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc tại lễ khai thác mủ cao su ở Lai Châu (ngày 17/10/2016). Ảnh: N.K

Nhiều giải pháp phù hợp và quyết liệt ngay đầu năm

CSVN – Để thực hiện hoàn thành các kế hoạch (KH), mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017, VRG đã đề ra các giải pháp phù hợp, linh hoạt theo từng lĩnh…

Ảnh: Nguyễn Ngọc Hải

Chủ động, quyết liệt ngay từ đầu năm

CSVN – Tập trung vào công tác sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm; các công ty cao su (CTCS) có giải pháp chủ động, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn…

TV HĐTV VRG Phạm Văn Thành VRG tặng bằng cho các tập thể

Cao su Mang Yang Rattanakiri phấn đấu thu mua vượt trên 93% kế hoạch 2017

CSVNO – Công ty CP Cao su Mang Yang Rattanakiri phấn đấu thu mua năm 2017 đạt 2.900 tấn mủ so với kế hoạch 1.500 tấn, vượt 93,33% kế hoạch VRG giao. Ngoài…

Về đầu trang