hội thảo nông nghiệp

Hướng đến tổ chức sản xuất hiệu quả

CSVN – Tuân thủ đúng Quy trình kỹ thuật, đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân, trang bị đủ vật tư trên vườn cây… là những khuyến cáo hướng đến tổ chức sản