Hồ trên núi

Trải nghiệm hồ trên núi giữa dòng Sê San

CSVN – Trên lưu vực sông Sê San, (Gia Lai, Kon Tum) hiện có 7 công trình thủy điện lớn, nhỏ. Trong số này, những công trình được nhiều người biết đến là Thủy điện