"đại hội công đoàn cơ sở"
Chị Lệ Hằng

Quan tâm nhiều hơn đến chế độ chính sách và đời sống NLĐ

CSVN – Chuẩn bị cho Đại hội CĐ Cao su VN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, tại Đại hội CĐ các cấp, PV Tạp chí CSVN đã ghi nhận những…

Về đầu trang